Taisyklės ir sąlygos

Parduotuvės taisyklės

Įžanga

Internetinė parduotuvė “Azalia” (svetainė https://azalija.lt/) yra įmonės “UAB Valeksia” nuosavybė. 
Pardavėjas – UAB „Valeksia“, juridinio asmens kodas: 302644687, juridinis adresas: Švitrigailos g. 7,Vilnius, LT-03110, Lietuvos Respublika, el. paštas: mail@azalija.lt, https://azalija.lt/ (toliau – „Mes“),
Pirkėjas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris perka prekes, siūlomas elektroninėje parduotuvėje Azalia (toliau „ Jūs“).

Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas bei atsakomybę Pirkėjui perkant prekes elektroninėje parduotuvėje Azalia.

Svetainės lankytojų asmens duomenų valdytojas ir Svetainės duomenų tvarkytojas yra UAB Valeksia, įmonės kodas: 302644687, juridinis adresas: Švitrigailos g. 7,Vilnius, LT-03110, Lietuvos Respublika,el. paštas: mail@azalija.lt, https://azalija.lt/
Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (General Data Protection Regulation, GDPR) Nr. 2016/679. 

Vykdant registraciją, pirkimus, pardavimus bei kitus veiksmus tinklalapyje Azalia, reikia laikytis šio susitarimo Sąlygų ir Taisyklių. Naudodamiesi svetaine, pirkdami produktus iš Azalia internetinės parduotuvės, Jus sutinkate su svetainės Sąlygomis ir Taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis. Šis susitarymas sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais. Parduotuvė Azalia turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti ar papildyti šias Taisykles, neinformuojant Pirkėjo iš anksto.Visi pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo internetinėje svetainėje momento. Visais atvejais laikoma, kad Pirkėjas, naršydamas interneto svetainėje Azalia (https://azalija.lt/) ir pažymėdamas varnele, kuriame nurodydamas, kad Pirkėjas, pirkdamas prekes sutinka su taisyklėmis, patvirtina, kad perskaitė ir suprato šiose svetainės taisyklės ir sąlygos.

Taisyklė Nr.1

Pirkėjas turi teisę :
1.1 Užsakyti prekes ir sumokėti už jas AZALIA internetinėje parduotuvėje, jeigu yra sulaukęs 18 metų amžiaus;
1.2 Palikti atsiliepimus apie prekes ;
1.3 Dalyvauti parduotuvės akcijose ir išpardavimuose ;
1.4 Gauti parduotuvės naujienas elektroniniu paštu;
1.5 Panaudoti sukauptus bonusus;
1.6 Dalyvauti lojalumo programose.

Taisyklė Nr.2

Pirkėjas įsipareigoja:
2.1 Atsakingai naudotis Azalia parduotuvės programine įranga;
2.2 Registruodamiesi svetainėje pateikti teisingą prekių pristatymo adresą, elektroninio pašto adresą, pavardę,vardą bei kitą informaciją, reikalinga užsakymo įforminimui ;
2.3 Patikrinti pristatymo adreso duomenų teisingumą iki užsakymo patvirtinimo ;
2.4 Saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo asmeninės paskyros duomenų. Kliento paskyros saugumas užtikrintas Kliento sukurtu slaptažodžiu. Už slaptažodžio perdavimą tretiesiems asmenims atsako pats Klientas. Jei prekių pristatymo adresas nurodytas netiksliai arba neteisingai, parduotuvė neatsako už delsimus ir/arba papildomas išlaidas, susijusias su pristatymu.
2.5 Pasirinkus mokėjimą grynais, pateikiant užsakymą, išperkant užsakymą. Jei atsisakoma sumokėti už užsakymą ir grąžinti jį internetinei parduotuvei “AZALIA”, pirkėjas įtraukiamas į juodąjį parduotuvės sąrašą ir ateityje negalės atlikti užsakymų.

Taisyklė Nr.3

Pirkėjui draudžiama:
3.1 Skleisti įžeidžiančią informaciją arba duomenis apie Azalia parduotuvę, jos svetainės puslapius arba internetinę parduotuvę. Asmuo, skleidžiantis įžeidžiančią informaciją, atsako už savo veiksmus pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;
3.2 Imtis bet kokių veiksmų, kurie galėtų pakenkti parduotuvės reitingo sistemai;
3.3 Naudoti svetainės puslapiuose kenkėjiškas programas;

Taisyklė Nr.4

Azalia suteikia pirkėjui galimybę pasirinkti mokėjimo būdą. Užsakymą galima apmokėti bankiniu pavedimu arba per PayPal mokėjimo sistemą. Sąskaita už produkciją turi būti apmokėta per 7 kalendorines dienas nuo pateikimo Pirkėjui dienos. Jeigu Pirkėjas neapmoka sąskaitos per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo sąskaitos pateikimo Pirkėjui dienos, Pardavėjas turi teisę anuliuoti užsakymą ir/arba sąskaitą. Po užsakymo ir/arba sąskaitos anuliavimo visa užsakyta produkcija grąžinama į internetinę parduotuvę.

Taisyklė Nr.5

Svarbu* Pirkėjui nesuteikiama galimybė grąžinti kokybišką produkciją tuo atveju, kai Pirkėjas, įsigijęs prekę, persigalvojo dėl jos. Būkite atidūs*

Taisyklė Nr.6

Mes kruopščiai patikriname prekių defektus bei neatitikimus.
Jeigu Jūsų pirkinys sugadintas, mes galime jį pakeisti.
Mes siūlome operatyvų keitimą (išskyrus pavyzdžius). Tam Jus privalote pranešti mums apie sugadintą produkciją 3 dienų laikotarpyje, išsiusti sąskaitos – faktūros kopiją bei pateikti gedimo aprašymą.Jūs privalote grąžinti pirkinį nepanaudotą, pavyzdžiui, jeigu Jūs atidarėte dėžutę tam, kad patikrinti pirkinį, dėžutė tūri būti besugadinta. Būtina išsaugoti originalią prekės pakuotę bei aksesuarus. Prekė tūri būti grąžinta per 14 dienų.
Grąžinimas vyksta paštu arba įmonės ofise.
Jeigu Pirkėjas nusprendžia grąžinti prekę paštu, po išsiuntimo jis privalo pateikti AZALIA.Lt parduotuvei siuntos registracijos numerį. Jeigu Pirkėjas siunčia neregistruotą siuntinį, jis pats atsako už siuntinio saugumą.
AZALIA.Lt vykdo sugadintos prekės keitimą arba, neturėdama tinkamos pakeitimui prekės sandėlyje, per 30 dienų nuo sugadintos prekės gavimo dienos, grąžina Pirkėjui pinigus į sąskaitą, iš kurios buvo įvykdytas prekės apmokėjimas. Gražinant pinigus bus atsižvelgta tik į prekės kainą (pristatymo kaina neįeina į grąžinamą sumą).
Jeigu buvo nuplėštos etiketės, prekė buvo panaudota, sugadinta, taip pat atsiradus kitiems trūkumams bei defektams dėl Pirkėjo kaltės, AZALIA.Lt turi teisę apskaičiuoti nuostolius ir išskaičiuoti nuostolių sumą iš grąžinimo sumos.

Taisyklė Nr.7

Mes tinkamai supakuojame produkciją, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu.
Parduotuvė AZALIA neatsako už produkcijos, kurį buvo tinkamai supakuotą, pažeidimus pristatymo metu, atsiradusius dėl vežėjų kaltės.
Šiuo atveju su atitinkamais skundais prašome kreiptis tiesiogiai į vežėjų atstovus. Kliento raštiško prašymo pagrindu ( elektroninis laiškas, paprastas laiškas, faksas) parduotuvė gali išduoti siuntos išsiuntimo dokumento kopiją, taip pat prekių, kurios buvo tinkamai supakuotos ir perduotos vežėjo atstovui, sąrašą.
Mes įpakuojame produkciją atsižvelgiant į jos savybes bei specifiką – į saugų burbulinį voką arba į kietą kartoninę dėžutę. Trapūs daiktai yra žymimi atitinkančiais transporto ženklais.

Taisyklė Nr.8

Azalia parduotuvės kataloge nurodytos mažmeninės kainos.Prekių pristatymo išlaidos į kainą neįeina.
Įforminant užsakymą prie bendros prekių sumos prisideda pristatymo kaina. Pristatymo kaina priklauso nuo pasirinkto pristatymo būdo. Pristatymo būdą pasirenka pirkėjas.
Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Azalia parduotuvėje užsakymo patvirtinimo momentu.
Jeigu vėliau prekių kaina buvo sumažinta, kainų skirtumas nekompensuojamas ir pretenzijos nepriimamos.
Nuolaidų kuponai bei reklaminės nuolaidos suteikia vienkartinę nuolaidą pinigų suma arba procentais.
Mes negarantuojame, kad produkcijos arba kito šio tinklalapio turinio aprašymas yra tikslus, išsamus, patikimas ir be klaidų.

Taisyklė Nr.9

Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti šio susitarimo Taisykles.

Taisyklė Nr.10

Visos teisės į AZALIA internetinės svetainės dizainą, pavadinimą, logotipą, turinį priklauso AZALIA parduotuvei, kurią valdo ir kontroliuoja įmonė VALEKSIA.

Taisyklė Nr.11

Bet kokia neteisėta veikla yra kontroliuojama mūsų svetainėje. Aptikus neteisėtą veiklą parduotuvės tinklalapyje,AZALIA.LT bus priversta imtis visų būtinų priemonių, kad atsakingi už šiuos veiksmus asmenys atlygintų įmonei patirtą žalą.

Taisyklė Nr.12

Visa informacija apie parduotuvės Klientus laikoma AZALIA parduotuvės nuosavybe.

Ši informacija yra konfidenciali ir negali būti perleista tretiesiems asmenims.Šio susitarimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu.Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.